Viksund Sjarkene

Ny Viksund sjark 2324 kontakt Erling Viksund

Over 2000 Viksund Sjarker er blitt bygget de siste 50 årene. Industriell serie produksjon av sjarker er Viksunds spesialitet!

50 år med Viksund Sjarker fra Viksund

Referanse sjark
Arne Pedersen, tidligere formann i Norsk Kyst Fiskerlag